Passionsspelen

Info & Pris

  • Passionsspelen  
Passionsspelen  

Passionsspelen

När pesten härjade i Bayern 1632-1633 utgav invånarna i Oberammergau ett löfte till Gud att om ingen i byn drabbas så kommer de vart 10:e år uppföra Kristi lidandes historia. Byn förskonades helt och 1634 gavs det första passionsspelet. Från 1680 förlades spelen till varje jämnt avslutat decennium, en ordning som sedan endast frångåtts undantagsvis av tvingande skäl som krig, förbud och liknande. Uppförandet ägde till en början rum under pingsten. I början var kyrkogården skådeplats och arrangemangen primitiva. Den första verkliga passionsspelsteatern invigdes 1820.

I priset ingår: Bussresa, biljett till passionsspelen m.m.

Program

Mer info om programmet kommer

Boka din resa med oss

Passionsspelen

Välj resepaket
Välj resepaket
Passionsspelen